facebook

Virksomheder

Influencers

Opret som firma

Register dig som influencer

Log ind

Prices

Kontakt

Hjælp

Handelsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser fastlægger de juridiske betingelser, der gælder for Brand medlemmer og Brandarmies. Dette afsnit gælder ikke for Branders medlemmer

·         1 Tjenestefunktioner

o    1.1 Abonnementsaftale

Brandprofiler kan nyde godt af de abonnementer, der tilbydes af Brandarmies. Abonnementsaftalen er en fast månedlig betaling for at bruge de tjenester, som Brandarmies tilbyder sine Brandmedlemmer.

Medlemmets abonnementet kan til enhver tid opsiges via platformen, ved at slette brandprofilen. Ikke desto mindre indebærer sletning af brandprofilen ikke automatisk annullering af abonnementet. Brandmedlemmet skal tilbagebetale det udestående beløb fuldt ud. Fjernelse af profilen fritager derfor ikke medlemmet fra fortsat med at betale deres abonnement, indtil annulleringen af tjenesten er bekræftet af Brandarmies.

Abonnementsaftalerne, der er indgået af et brand medlem, er effektivt i en måned og fornyes automatisk hver måned derefter, medmindre medlemmet opsiger abonnementet.

Brandarmies tilbyder følgende indgåelsesaftaler. Du kan tjekke vores abonnementspriser på følgende link

o    1.2 Allianceaftaler

En allianceaftale er en privat kontrakt, der skal reguleres og underskrives af parterne, og som kun binder medlemmer. Beslutningerne truffet af dets medlemmer er ikke bindende for Brandarmies. Det er medlemmernes ansvar at regulere vilkårene og betingelserne i allianceaftalen.

For at fremme forholdet mellem medlemmer og undgå hændelser stiller Brandarmies et informativt dokument til rådighed for sine medlemmer, med anbefalinger til at regulere forholdet mellem medlemmerne, og det er under ingen omstændigheder bindende og holder altid Brandarmies skadesløse.

o    1.3 Promoveringsaftaler

Uanset ovenstående vil Brandmedlemmer være i stand til at indgå promoveringsaftaler med Brandarmies. Promoveringsaftaler vil variere og afhænger af antallet af kampagner, der udføres af Brander, samt antallet af Branders følgere, der udfører kampagnen. Du kan tjekke vores promoveringspriser på følgende link

Forbrugerret til fortrydelse gælder ikke for abonnementstjenester, der er blevet udført.

Ved grov misligholdelse som medføre økonomisk tab for Brand, Brander eller Brandarmies, så har parten der har lidt økonomisk tab ret til at få dækket tabet af den misligholdende part.

·         2 Betalings- og betalingssikkerhed

Priserne på de tilgængelige abonnementer for Brandet vises på den gældende og aktuelle side. Betalingen skal foretages af Brandet, når fakturaen er udstedt og sendt til den e-mail-adresse, der er angivet af Brandet.

Du kan tjekke vores tilgængelige betalingsmetoder på følgende link. Vi informerer dig om, at betalinger, der foretages med Brandarmies’ betalingssystem, opfylder sikkerhedsbetingelser og er korrekt beskyttet.

Hvis du vil se betalings- og bankoplysninger, kan du kontrollere det ved at logge ind på platformen og åbne fanen “Admin”. Her vises din betalingsopgørelse med konceptet: “Brandarmies.com”.

·         3 Levering

Spørgsmålene vedrørende levering af de produkter der tilbydes af brandet, afhænger af de vilkår og betingelser der er aftalt af Brand og Brander-medlem. Under alle omstændigheder skal Brandet administrere forsendelse og levering af sine produkter samt bistå Branders krav.

Under ingen omstændigheder skal Brandarmies reagere på sager eller hændelser i forbindelse med udførelsen af den kontrakt, parterne har opnået. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan Brandarmies give personlige oplysninger om Brander for at sikre administrationen af forsendelsen af produkterne i overensstemmelse med bestemmelserne i reglerne for beskyttelse af personoplysninger.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser Brandarmies anbefalinger vedrørende promoveringer, inkluderet på Brandarmies websted.

·         4 Ordrebekræftelse

Når købet er bekræftet, modtager du en e-mail med en faktura vedhæftet efter månedsafslutning via e-mail. Vi minder dig om at opbevare en kopi af e-mailen og købsbetingelserne, så længe du abonnerer på vores tjenester. Du kan tjekke vores abonnementsbetingelser i ovenstående afsnit 1.2).

·         5 Ret til retur og fortrydelsesret

De produkter og tjenester, der er købt via Brandarmies.com-platformen, kan ikke returneres, undtagen i tilfælde, hvor en sådan retur er aftalt mellem parterne. Vi anbefaler kraftigt, at du læser anbefalingerne om promoveringsaftaler.

Generelt gælder fortrydelsesretten ikke for transaktioner foretaget af parterne, bortset fra dem, der udtrykkeligt og absolut er fastsat i loven. I dette tilfælde skal Brander hævde retten direkte. I denne sammenhæng er Brandarmies eller nogle af dets partnere under ingen omstændigheder ansvarlige for Brandets manglende overholdelse.

·         6 Aktiver / Deaktivering af service

Medlemmer kan afmelde sig, annullere deres Brandarmies konto eller fjerne Brandarmies appen fra deres enhed ved at logge ind på deres profil. Deaktivering af adgang til tjenester fritager dog ikke medlemmet for fortsat at betale de forfaldne abonnementsbeløb.

·         7 Skatter: moms

Bemærk, at momsbeløbet ikke er inkluderet i de endelige priser. Du kan kontrollere alle oplysninger relateret til priser og momsafgift via følgende link

·         8 Lovgivning, tvister og kompetent jurisdiktion

I tilfælde af enhver tvist eller uenighed, der opstår under eller i forbindelse med disse Vilkår eller Aftalen, herunder en tvist eller uenighed om Betingelserne eller Aftalens gyldighed, vil en sådan tvist eller uenighed blive henvist til og løst under den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.

·         9 Kontakt

I tilfælde af spørgsmål eller uoverensstemmelser kan du kontakte kundeservice ved at klikke på fanen “Kontakt os” eller ved at sende en e-mail til adressen: support@brandarmies.com (Danmark)